Záruka kvality:
3 roky záruka bosch

Platí pro všechno modré profesionální elektrické nářadí, které nejpozději do 4 týdnů po zakoupení zaregistrujete na www.bosch-pt.com/warranty

Servis bosch

Vyřizujeme záruční i pozáruční servis formou sběrné služby. Zaslání do servisního centra zdarma a následná diagnostika 200 Kč

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2012 a platí na území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

1) Úvodní ustanovení

Podmínky upřesňují práva a povinnosti společnosti ELNA GLOBS, s.r.o. (dále jen prodávající) IČO: 26821966, DIČ: CZ26821966, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27664 a zákazníka, spotřebitele (dále jen kupující). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, ale fyzická osoba podnikající a právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

    1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.globs.cz jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

   2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzením závazné objednávky prodávajícím kupujícímu.

   3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

   4. Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

   5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího ihned po zaplacení kupní ceny. Součástí dodávky je daňový doklad.

   6. Vyplněním registračního formuláře v internetovém obchodě www.globs.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních      údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou poskytovány třetí osobě.

   7. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy ELNA GLOBS, s.r.o.
Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající kupujícímu informační e-mail.

3) Dodání zboží

Objednávka vytvořená zákazníkem na www.globs.cz je pro zákazníka i pro prodejce závazná a bude realizována dle výběru kupujícího. Odsouhlašení a domluvení přesného data doručení Vám bude sděleno formou e-mailu, popř. telefonicky po obdržení Vaší objednávky (zpravidla do 24 hodin.) Pokud bude objednávka přijata do 11:00 hodin a zboží je skladem, je obvykle doručena následující den, jinak den poté. V případě, že zboží není skladem, bude termín dodání upřesněn. Pokud kupující nebude s potvrzeným termínem souhlasit, má možnost objednávku stornovat.

 

Ceník dopravy:
Česká Pošta i PPL - nad Kč 3.000 (včetně DPH) dopravné ZDARMA. 
Zboží pod 3.000 Kč včetně DPH dopravné dle aktuálního ceníku v objednávkovém formuláři internetového obchodu www.globs.cz. Doprava do zemí EU mimo ČR bude stanovena individuálně dle velikosti balíku.

4) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení a ujištění se o nepoškození fyzicky i vzhledově vráceného zboží a obalu, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Poštovné je nevratné.

Vrácené zboží nám neposílejte na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. V individuálních případech mohou být navíc účtovány prokazatelné administrativní úhrady a následně vymáhány dle zákona všemi dostupnými prostředky.

5) Postoupení

1. Kupující není oprávněn postoupit jakákoliv práva a pohledávky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu firmy ELNA GLOBS, s.r.o..

2. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakákoli práva proti pohledávce firmy ELNA GLOBS, s.r.o..

6) Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy ELNA GLOBS, s.r.o. a nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Při nakládání s osobními daty se ELNA GLOBS, s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, ELNA GLOBS, s.r.o. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb ELNĚ GLOBS, s.r.o. dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace od zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Přístup registrovaným zákazníkům je chráněn přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Prosíme proto, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich osobních údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

7) Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

  2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v objednávkovém formuláři internetového obchodu www.globs.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou a potvrzenou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 

 

Způsob platby

Úhrada zboží objednaného v našem internetovém obchodě je možná několika způsoby. Je jen na zákazníkovi, jaký druh platby si vybere a zadá do objednávky.

  1. Dobírka - Po překontrolvání a převzetí doručeného zboží zákazník uhradí řidiči stanovenou částku v hotovosti. Doklad o platbě bude zabalen v zásilce.
  2. Platební kartou při převzetí od řidiče - Po překontrolování doručeného zboží zákazník uhradí řidiči stanovenou částku platební kartou ( pouze u PPL ). 5163479-karta-s-bezkontaktni-funkci-od-cs                                                
  3.  Platba převoden na účet - platba předem - Platba určená především pro zákazníky, kteří nechtějí platit větší obnos za objednané zboží formo dobírky. Při vyplnění objednávkového formuláře zvolte platbu převodem. Následně po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme údaje k platbě. Doklad bude následně přiložen v zásilce. V případě jakýchkoliv změn v objednávce bude částka zaslaná na účet firmy ELNA GLOBS,s.r.o. a navrácena zákazníkovi.vklad bankovniprevod
  4. Hotově při převzetí zboží v kamenné prodejně - Po obdržení objednávky budete k odběru zboží vyzváni e-mailem.

 

V případě nejasností se na nás prosím obraťte, rádi vše vyjasníme.